Oferta


Elektryk Reda – Instalatorstwo Elektryczne Andrzej Rosengart

Instalacje elektryczne:

– Instalacje oświetleniowe
– Instalacje gniazdowe 230V
– Instalacje gniazdowe 400V
– Instalacje alarmowe
– Instalacje domofonowe
– Instalacje wideodomofonowe
– Instalacje komputerowe
– Instalacje telewizyjne

Inteligentne instalacje elektryczne

Świadectwa energetyczne budynków

Pomiary instalacji elektrycznych:

– Pomiary rezystancji izolacji
– Pomiary impedancji pętli zwarcia
– Pomiary prądu wyzwalania oraz czasu zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego
– Pomiary ciągłości połączeń wyrównawczych
– Pomiary rezystancji uziemienia

Odbiory instalacji elektrycznych

Pomiary oświetlenia:

– Pomiary natężenia oświetlenia ogólnego
– Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego

Kompensacja mocy biernej

Badania termowizyjne instalacji i urządzeń elektrycznych

Badania reflektometryczne uszkodzeń przewodów elektrycznych i teletechnicznych

Montaż i konserwacja systemu alarmowego

Montaż i konserwacja systemu monitoringu, kamery IP

Montaż i konserwacja anten telewizji satelitarnej i naziemnej

Skontaktuj się tutaj lub pod adresem biuro@elektryk-reda.pl

Aktualne świadectwa wzorcowania stosowanych mierników m. in. firmy Sonel